En miljon mammastygn

I år sys Sveriges mammor ihop med 1 000 000 stygn i samband med födslar. Livsviktiga stygn som ingen pratar om. Varje år bär mammor sina stygn i tysthet. Det vill vi ändra på.

Nu lanserar vi Sveriges första försäkring för förlossningssjukvård.

Vi vet att föda barn innebär en påfrestning på musklerna i kroppen och att skador ibland är oundvikliga. Vi vet att muskler som skadats under en förlossning inte får samma behandling som de muskler som skadats på till exempel fotbollsplanen. Vi vet också att det idag saknas öppenhet och skyddsnät för att fånga upp och behandla de här skadorna.

Vi har inte svar på varför samhället gör skillnad på muskler och muskler beroende på var i kroppen de sitter.
Vi är inte experter på förlossningar.

Det vi däremot är experter på är försäkringar. Och det vi kan göra är att ge födande kvinnor den eftervård de förtjänar. Därför erkänner vi, som första försäkringsbolag, förlossningsskador som försäkringsbara skador.* Det är vårt bidrag i kampen om alla musklers lika värde. Det är vårt sätt att hylla Sveriges 1 000 000 mammastygn.

*Historiskt har försäkringsbolag konsekvent undantagit förlossningsskador som försäkringsbar skada i sina sjukvårdsförsäkringar.

Inte färdig men redo

På söndag 17/11 är det Internationella prematurdagen, en viktig dag som syftar till att lyfta de för tidigt födda barnens och anhörigas röster.

Läs mer