Den frågan ställer läkaren Nina Rose just nu i ett forskningsprojekt som görs på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Fokusområden är mellangården, området mellan slidan och analöppningen, som ofta skadas i samband med en förlossning.

En frisk och hel mellangård ska vara tjock och lång. Men frågan är hur tjock och lång en frisk mellangård ska vara? Det här vet man alltså inte. Konsekvensen av en tunn eller kort mellangård kan leda till stora besvär hos en kvinna och är ett tecken på att muskler är av.

Många kvinnor vittnar om feldiagnostisering och lång väntan för att få adekvat vård och en av orsakerna kan vara bristande anatomiska kunskaper om kvinnors bäckenbotten och underlivets muskler.

Kunskapen från forskningsprojektet kommer bland annat att kunna användas vid mellangårdsrekonstruktioner på kvinnor med odiagnostiserade eller felaktigt sydda bristningar.

”- Om man jämför med kartläggning av anatomi av resten av kroppen så kom det här otroligt sent, precis som medvetenheten om att kvinnor kan få rätt stora problem efter vaginala förlossningar som påverkar livskvalitén och att det finns sätt att hjälpa, säger Nina Rose.” Länk

Kvinnorna i studien får göra ett ultraljud som skapar tredimensionella bilder av bäckenbotten. Syftet är att skapa en referensbank över hur en kropp utan skador ser ut.

2019 vet vi alltså inte hur ett friskt kvinnligt underliv ser ut. Vi vet inte vilka konsekvenser olika skador i ett kvinnligt underliv ger och en tänker ju att det då måste vara omöjligt att veta hur olika skador ska åtgärdas på bästa och mest hållbara sätt.

Jag känner idag en lättnad över att det påbörjas studier i ”rätt ände”. Hur ska vi annars veta hur skador ska lagas och hur de ska diagnostiseras.

Jag fasas också över den enorma massan av kvinnor som lever med feldiagnostiserade skador, som kämpar för att få vård, som inte blir tagna på allvar när de söker för besvär. Som får höra att det är en ”naturlig följd” av en graviditet/förlossning.

Vilka oerhörda hjältar de är, som trots invalidiserande besvär med smärta, urin- och avföringsinkontinens fortsätter att leva sina liv. Fortsätter att ta hand om och vårda sina barn, sina relationer och sina arbetsliv.

Studien är den första i sitt slag – i VÄRLDEN

Vill du delta i forskningsprojektet?

Om du inte fött barn vaginalt och vill delta i projektet, kontakta läkaren Nina Rose: nina.rose@sll.se