Äntligen!

Från och med 2020 så kommer det helt nya diagnoskoder för förlossningsskador! Historiskt har sjukvården resonerat att bristningar som sytts av barnmorskor inte varit relevanta att registrera! Äntligen har synsättet på det förändrats och idag vet sjukvården att hanteringen av en grad 2 skada har stor inverkan på en kvinnas livskvalitet på kort och lång sikt.

Principen för hur grad 2 graderas i det nya systemet är:

  • hur djupt går bristningen i perinealkroppen
  • hur djupt ned går den i vaginalväggen
  • hur långt går den upp i slidan.

Även levatorskador får en egen diagnoskod! Levatorskador kan ge symtom som bäckeninstabilitet, en känsla av att ”tappa underlivet”, trängningar, smärta och vidhetskänsla. Levatorskador ökar risken för inkontinens och framfall och symtomen kommer tidigare i livet än hos dem som har hela levatorer. Menskopp/tampong kan ramla ur eller hamna snett och ge läckage på grund av den ändrade anatomin. Hur levatorskador ska åtgärdas vet man inte riktigt ännu och många återstående frågor finns.

Men det är först när skadorna börjar registreras som man kan börja forska på hur de ska hanteras!