Jag vill uppmärksamma ett jätteviktigt projekt som heter Förlossningskadad Kvinna. Texten är hämtad från deras hemsida

Arvsfondsprojektet Förlossningsskadad Kvinna har nu startat på Mag- och tarmförbundet. Syftet är att värna om de som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador efter en vaginal förlossning.

Den övergripande målsättningen i Förlossningsskadad Kvinna är att ge personer med permanenta förlossningsskador egenmakt att påverka sin egen situation. Samt att de bättre ska kunna bevaka och tillvarata sina rättigheter i samhället. Genom projektet på Mag- och tarmförbundet kommer denna grupp att få en viktig och efterfrågad föreningstillhörighet. Därigenom skapas en långsiktig plattform för gemenskap, kunskap och påverkan.

Målgruppen för detta projekt är som beskrivits de som själva har fött barn vaginalt och som efter det drabbats av långtgående förlossningsskador. Exempelvis nedsatt funktion i ändtarmens ringmuskler, smärtor i bäckenbotten eller svårigheter att knipa.

Målbeskrivningen i projektet berör däremot inte förlossningsskador på barn. Loggan samt projektnamnet Förlossningsskadad Kvinna är tänkt att förtydliga denna distinktion.

Mag- och tarmförbundets målsättning är att genom projektet bygga upp ett långsiktigt arbete för en säkrare förlossningsvård och bättre tillgång till eftervård vid en förlossningsskada.

Projektet Förlossningsskadad Kvinna kommer:

  • utveckla ett utbildningspaket
  • ta fram en ambassadörsutbildning kring ämnet förlossningsskador
  • bidra till att ambassadörer kan hålla föreläsningar och fungera som mentorer
  • bidra till att drabbade individer kompetensutvecklas i ämnet för att kunna driva påverkansarbete
  • upprätta en stödlinje dit de med förlossningsskador kan vända sig för att få råd och stöd av en erfaren barnmorska
  • värna om mångfald i ambassadörsgruppen sett till ålder, sexuell identitet och kulturell bakgrund

Projektet Förlossningsskadad Kvinna söker ambassadörer.

  • Har du en funktionsnedsättning orsakad av en allvarlig förlossningsskada efter en vaginal förlossning?
  • Vill du bidra till ökad medvetenhet om följderna av en förlossningsskada?
  • Vill du vara med och påverka vårdprofessionen och beslutsfattare?

Projektet Förlossningsskadad Kvinna pågår mellan september 2019 till augusti 2022. Syftet är att knyta till sig runt 16 personer – så kallade ambassadörer – som har erfarenhet av egna förlossningsskador. Kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter, sprida kunskap och tillsammans verka för bättre vård. Ambassadörerna erbjuds kompetensutbildning som grund för egenmakt, nätverkande och ett utåtriktat påverkansarbete.

Låter det här intressant, vill du veta mer?

Kontakt:

Karin Kjellberg, projektledare

karin.kjellberg@magotarm.se

Telefon: 073-642 42 58