Jag vill tipsa om en superviktig studie som just nu pågår på Uppsala Universitet där forskarna på ett nytt sätt vill samla in data genom artificiell intelligens.

Syftet med studien är att hitta bättre sätt att identifiera kvinnor som riskerar att drabbas av förlossningsdepression och snabbare kunna erbjuda vård.

För att delta behöver du uppfylla följande kriterier:

-Jag är gravid eller har fött barn för mindre än tre månader sedan.

-Jag använder just nu min egen smartphone.

-Jag är minst 18 år gammal.

För att läsa mer om studien och för att delta läs här

Hit kan du vända dig om du känner dig nedstämd:

  • Prata med sköterskan på MVC eller BVC
  • Husläkarmottagningen/vårdcentralen är också rätt ställe att gå till för den som misstänker depression
  • Det finns hjälp att få och vad som är bäst kan variera, tex stödsamtal, terapi eller medicin.
  • Prata också med dina närstående om hur du känner så att du kan få den hjälp du behöver.

Vill du veta mer om baby-blues och förlossningsdepression läs här.