Ensam är något som många kvinnor känner sig efter en förlossning. Ensam med fysiska och psykiska besvär som hon saknar svar på. Att hitta svaren är inte heller självklart. Hon fick ingen förberedelse på det innan förlossningen. Då uppmanades hon av vården att inte lyssna på andra kvinnors förlossningsberättelser, inte på medias rapporteringar heller, hon läste böcker om att Föda utan rädsla, hon tvättade och vek söta små kläder, hon lärde sig att andas. Men ingen berättade för henne om hur hon skulle göra med sig själv och sina eventuella besvär efter förlossningen.

Det vi hör nu är ljudet av en röst som får sällskap av allt fler röster. Röster som uttrycker en mycket tydlig fråga – Varför räknades inte jag?

Att tillsammans ställa samma fråga gör det mycket svårare för andra att inte lyssna. Det är just det som är styrkan i att organisera sig och tillsammans arbeta mot samma mål.

Därför startades projektet Förlossningsskada Kvinna genom Mag- och Tarmförbundet.

Den övergripande målsättningen i Förlossningsskadad Kvinna är att ge personer med permanenta förlossningsskador egenmakt att påverka sin egen situation. Samt att de bättre ska kunna bevaka och tillvarata sina rättigheter särskilt i samband med eftervården. Genom projektet på Mag- och tarmförbundet kommer denna grupp att få en viktig och efterfrågad föreningstillhörighet. Därigenom skapas en långsiktig plattform för gemenskap, kunskap och påverkan”.

Mammastygn är oerhört stolta över att få berätta att vi kommer vara en del av det här viktiga projektet och hoppas kunna bidra med insikter och kunskap om det här eftersatta området.

Vi kommer stötta projektet på olika sätt och ni kommer kunna följa det här på mammastygn.se samt på deras plattform

Tillsammans blir vi starkare.