Vad betyder fritt vårdval? 

I Sverige har vi fritt vårdval. Det låter superbra, och det är det också!
Men exakt vad innebär det?

Med fritt vårdval menas att du själv kan välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till för öppenvård. Med öppenvård menas den vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. I det fria vårdvalet ingår val av primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård. Det fria vårdvalet innebär också att du kan välja att få vården i andra landsting.

Remiss

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller akutmottagning. Däremot om du är i behov av specialistvård behöver du få en remiss.

Om du söker vård på ett ställe som kräver remiss, kan det vara bra att ta reda på om det finns några specifika remisskrav. Det brukar finnas lättillgängligt på respektive vårdgivares hemsida.

Vårdgaranti

I Sverige har vi vårdgaranti, det innebär att man som patient är garanterad vård inom en viss tid, beroende på vad det gäller. Enligt vårdgarantin får det inte gå mer än 7 dagar innan man träffar en läkare och inte mer än 90 dagar innan man får träffa en specialistläkare.

I många landsting går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du ska skriva en så kallad egenanmälan, eller egenremiss. Det kan också kallas egen vårdbegäran. En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. Ta kontakt med den mottagning som du vill komma till för att få veta om du ska skicka in en egenanmälan.

Ladda ned egenremiss ( 50 kb)

Viktigt

Oftast är det en läkare som skriver en remiss, men det finns också annan vårdpersonal som har möjlighet att göra det, till exempel sjukgymnaster.

Vad för information ska ingå i en egenanmälan?

  • Personnummer
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  1. Beskriv mycket kortfattat vad du gått igenom, hur du fick skadan.
  2. Beskriv dina symptom ingående. Ledord: kiss, bajs, sex, fysisk aktivitet, livskvalitet.
  3. Beskriv eventuella tidigare vårdbesök.
  4. Beskriv kort vad du vill ha hjälp med. (Till exempel undersökning, bedömning inför ev. operation, sexologisk rådgivning, tarmterapi, fysioterapi, uroterapi etc.) Du behöver förstås inte veta exakt, det går också bra att skriva att din förhoppning är att du ska kunna få en korrekt diagnos och om möjligt få hjälp med dina problem eller något sådant.
  5. Skriv att du godkänner att de tar del av relevanta journaler.
  6. Skriv under och posta.

Läs mer: