Att hitta rätt vård

För att få den vård du behöver är det viktigt att veta vad problemet är. Och för att veta vad problemet är behöver du träffa rätt vård. Men hur gör man då?

Kontroll i samband med förlossning

Genom att du får en ordentligt utförd kontroll i samband med förlossningen och samma utförliga efterkontroll hos mödravårdshälsan cirka två månader efter förlossningen, har du ett gott utgångsläge att följa kroppens läkningsprocess.

Hur gör jag sen då?

Det finns olika vägar att få vård för förlossningsrelaterade besvär och alla dessa olika möjligheter kan göra en minst sagt lite förvirrad. Upplever du besvär som inte försvinner av sig själv, kan du kontakta din vårdcentral och be om remiss till närmaste kvinnoklinik eller gynekologiska mottagning. Du kan också själv kontakta en gynekologmottagning i din hemort.

Två viktiga saker

De viktigaste sakerna att komma ihåg är att du inför ett vårdbesök tänker igenom vad det är som är dina besvär samt att du får träffa en vårdgivare som är insatt i förlossningsskador. Två inte helt självklara saker. Du har dessutom rättigheter i det fria vårdvalet där du kan skriva en egen vårdbegäran, eller egenremiss, till hela landet.

Läs mer: