Egen vårdanmälan eller egenremiss

Om du vill skynda på processen att få specialistvård för en förlossningsskada kan du fylla i en egen vårdanmälan och skicka in till det sjukhus eller vårdgivare du vill komma till. Här nedan ser du information om vad du behöver ha med in din anmälan samt möjlighet att ladda ner vår egenremiss som PDF.

Det som behöver finnas med är:

  • Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
  • Kortfattad beskrivning om skadan och hur du fick den.
  • Beskriv dina symptom ingående. (Ledord: kiss, bajs, sex, fysisk aktivitet, livskvalitet.)
  • Beskriv eventuella tidigare vårdbesök gällande samma skada.
  • Beskriv kort vad du vill ha hjälp med. Till exempel undersökning, bedömning inför ev. operation, sexologisk rådgivning, tarmterapi, fysioterapi. (Du behöver förstås inte veta exakt, det går också bra att skriva att din förhoppning är att du ska kunna få en korrekt diagnos och om möjligt få hjälp med dina problem eller något sådant.)
  • Skriv att du godkänner att de tar del av relevanta journaler.
  • Skriv under och posta.

Ladda ned egenremiss ( 50 kb)

Läs mer: