Själavård

Det är inte bara din kropp som kämpar på med omställning efter en förlossning, själen behöver också tid för återhämtning.

Stor omställning

Ja det är ju en omställning att bli mamma. Det hör vi alla säga, det vet vi också någonstans inom oss, men ibland är det omöjligt att förbereda sig på hur det verkligen känns. Det är inte bara brösten som ska fyllas med mjölk och underlivet som ska läka (och det är ändå inga småsaker), utan själen behöver lugn och ro. Tid för återhämtning och anpassning. 

Alla känner det

Vi sticker ut hakan lite här och säger att ingen endaste nybliven mamma kommer undan utan ett litet smörgåsbord av känslor. Bland känslorna kan man hitta glädje, sorg, oro, panik, förväntan och otillräcklighet. Kanske också en stor ovisshet över hur detta ska gå! Det är helt i sin ordning. Det är vad vi brukar benämna som baby blues.

När det inte går över

Ibland går inte de mörkare känslorna över, de kanske till och med känns starkare alltjämt tiden går. Då kan det röra sig om en förlossningsdepression och den behöver man söka hjälp för.

Våga sök hjälp!

Det vilar ibland något tabubelagt över förlossningsdepressioner, det är tänkt att man ska vara sitt lyckligaste jag efter att man har fött fram sitt barn. Och när man inte känner det så är det svårt att veta vart man ska vända sig. Men oavsett om det är till en partner eller vårdcentralen eller grannen så är det allra viktigaste är att du vågar be om hjälp!

Vilken hjälp får jag?

Det finns många behandlingsformer för förlossningsdepression. Det vanligaste är att sjuksköterskan på barnvårdcentralen hjälper till att leda dig rätt så att du kommer i kontakt med en kurator, en terapeut eller psykolog. Sedan kommer ni tillsammans att planera vad som funkar bäst för just dig.

I vissa fall kan även läkemedelsbehandling behövas som ett komplement till samtalsterapin. Det viktiga är att du ber om hjälp för den finns där för dig. Du kan även själv söka upp en psykolog men säkerställ innan att personen har erfarenhet inom området.

Läs mer: