Det här kan (och ska) du vänta dig efter förlossningen

Efter att förlossningen är klar och barnet är framfött görs en kontroll av barnmorskan. Idag finns det några rekommendationer för genomförandet av en sådan kontroll. De ser ut som följer:

 • Genomgång av undersökning

  Allra först ska barnmorskan förklara och förbereda dig på hur undersökningen kommer gå till.
 • Genomföras av två personer

  För att resultatet ska bli så bra som möjligt bör det vara två personer som hjälps åt vid undersökningen och om det eventuellt behövs några stygn. De två personerna behöver vara antingen barnmorska och eller läkare.
 • Bedövning

  Du har rätt att få bedövning vid undersökningen och den vanligaste smärtlindringen kallas för PDB som står för pudendusblockad. PDB bedövar en nerv som heter pudendusnerven som skickar smärtsignaler upp till hjärnan från stora delar av slidan och bäckenbotten. Bedövningen ger effekt i cirka två timmar. Du kan känna en stickande smärta av nålen och att det spänner när bedövningsmedlet sprutas in, men det går snabbt över.
 • Undersökning av både slida och ändtarm

  För att få en så korrekt bedömning som möjligt så kommer barnmorskan undersöka dig både i slidan och i ändtarmen. Det kan kännas obehagligt men är viktigt för att kunna ställa så bra diagnos som möjligt. Kom ihåg att be om smärtlindring.
 • Slutsats

  Du ska få information om du fått en bristning och i så fall vilken typ. Allt ska journalföras så att du sedan kan läsa din journal i efterhand.  

Informationen är hämtad från backenbottenutbildning.se

Läs mer: