Att föda med kejsarsnitt

Det finns tre situationer då barn föds med hjälp av kejsarsnitt. Snittet kan vara planerat, akut, eller omedelbart (urakut). Vad är då skillnaden mellan de tre?

Att föda med kejsarsnitt

Planerat kejsarsnitt

Kan ske av två olika anledningar:

Medicinsk indikation. Det är ett annat ord för att det finns medicinsk anledning att inte föda vaginalt. Exempel på sådana anledningar är att mamman är tidigare snittad, att barnet ligger i säte (med rumpan neråt) eller att kvinnan har andra medicinska orsaker till varför hon inte kan rekommenderas att gå igenom en vaginal födsel.

Humanitär indikation. Det här uttrycket håller man på att arbeta bort för att istället att kalla det kejsarsnitt utan medicinsk indikation. Begreppet betyder egentligen att det kan finnas känslomässiga anledningar att inte gå igenom en vaginal förlossning, ett exempel på en humanitär indikation är förlossningsrädsla.

Planerade kejsarsnitt görs oftast så nära beräknat datum för födsel som möjligt, vanligtvis i graviditetsvecka 39. Inför ett planerat kejsarsnitt träffar du en förlossningsläkare, en narkosläkare och en barnmorska som planerar kejsarsnittet med dig. Du får information om hur och när det kommer att vara samt vilka prover som behöver tas.

Akut kejsarsnitt

Med akut kejsarsnitt menas att kejsarsnittet utförs efter att födseln har startat. Det kan vara mer eller mindre bråttom att avsluta födseln. Både planerade och akuta kejsarsnitt görs med hjälp av ryggbedövning, Epidural.

Omedelbart kejsarsnitt

Om snittet är omedelbart innebär det att barnet behöver födas inom några minuter och då finns ingen tid att sätta ryggbedövning, varför mamman sövs under operationen.

Läs mer: