Att föda vaginalt

En födsel innebär att ett barn föds antingen vaginalt eller med hjälp av ett kejsarsnitt. Varje födsel är unik och förloppet kan se väldigt olika ut. I stort delar man in en vaginal födsel i latensfas, aktiv fas, utdrivningsskede och efterbördsskede.

Att föda vaginalt

De fyra faserna latensfas, aktiv fas, utdrivningsskede och efterbördsskede ser olika ut för olika kvinnor, men skiljer sig framför allt beroende på om du är först- eller omföderska. Generellt sett kan man säga att förloppet är snabbare om man fött barn tidigare.

1 Latensfasen är den första delen av en födsel och kan pågå någonstans mellan en timme till ett par dagar, vilket gör den till den mest individuella fasen för olika kvinnor. Under den här fasen mjuknar livmodertappen och kroppen förbereder sig inför förlossningen. Även barnet i magen förbereder sig under den här fasen och drar in hakan mot bröstet för att göra platsen för huvudet så litet som möjligt när det ska komma ut.

2 Aktiva fasen brukar man för förstföderskor räkna med ca 1 cm öppningstakt i timmen, det betyder helt enkelt att modermunnen öppnar sig ca 1 cm i timman. När öppningsskedet är över har modermunnens kanter försvunnit och när det har skett säger man att kvinnan är helt öppen, eller retraherad. Det här skedet är påfrestande för kvinnans bäckenbotten, och man vill gärna hjälpa barnet ner genom att ändra positioner för kvinnan. Parallellt med öppningsskedet pågår nedträngandet av barnets huvud som ska hela vägen ner till bäckenbotten. Hur fort det går kan bero lite på vilken typ av smärtlindring man har och hur barnet ligger inne i magen. Efter att kvinnan är retraherad, fullt öppen, behöver barnet oftast lite mer tid att tränga ned den sista delen genom bäckenet.

3 Krystfasen, eller utdrivningsskedet, föregås av den så kallade platåfasen. Under platåfasen tar livmodern en paus och förbereder sig inför krystfasen. Under utdrivningsskedet roterar barnet så att nacken hamnar under blygdbenet och huvudet böjs bakåt. Barnets position, dess tyngd och press mot bäckenbotten tvingar mamman att krysta. Krystfasen brukar för förstföderskor vara mellan 1–2 timmar. Har du fött barn tidigare går det i regel mycket fortare och som genomsnitt rör det sig om endast några krystvärkar innan barnet är fött.

4 Efterbördsskedet är den tid det tar från det att barnet är ute till dess att moderkakan lossnat och kommit ut. Det kan ta allt mellan några minuter och en timme. Efter detta ska barnmorskan bedöma huruvida det har uppstått någon bristning eller ej. De flesta bristningar sutureras (sys) av en barnmorska i det rum där kvinnan har fött.

Läs mer: