Vad är en förlossningsskada?

Att bli gravid och bära ett barn är en, för många, diffus och nästan magisk upplevelse. Graviditeten innehåller en palett av känslor så som rädsla, förväntan, oro, lycka och en hel del obesvarade frågeställningar. 

Man kan konstatera att trots att vi fysiologiskt vet vad som händer under en förlossning så vilar en viss mystik kring själva upplevelsen. Vi kan inte riktigt förstå hur det går till och större delen av graviditeten är vi upptagna av den kroppsliga förändringen och livet som växer inuti magen. Ju närmre slutet av graviditeten vi kommer desto mer börjar vi fundera på det faktum att livet inuti oss också på något sätt ska komma ut ur oss. Ungefär här blir vi kanske mer medvetna om att öppningen som tidigare varit en öppning för njutning är ganska liten och hur i hela fridens namn ska ett fullvuxet spädbarn kunna pressas ut där?

En förlossningsskada kan vara både fysisk, i form av bristningar och skador på slemhinnor och muskler, eller psykisk i form av nedstämdhet eller depression. Vi vet att 8/10 av alla kvinnor får en bristning i underlivet, vi vet att cirka 1/10 av alla kvinnor får en förlossningsdepression. Därmed kan vi konstatera att det är mycket vanligt och något som vi kan, och bör, prata mer om.

Vill göra dig uppmärksam på att det under det här avsnittet förekommer illustrationer på hur olika förlossningsskador kan se ut och kan därmed upplevas jobbigt att se på.

Läs mer:

Vad är en förlossningsskada?