Baby, baby blues

Under förlossningen producerar kroppen hormon som ger avslappnande effekt, men som så fort barnet är ute börjar klinga av. Den plötsliga hormonomställningen kan ge känslor av nedstämdhet, humörsvängningar, gråtattacker, ångest och sömnsvårigheter. Det kalaset brukar oftast dra igång runt dag 3 och kallas ofta tredjedagsgråten eller Baby Blues. 

Symptomen kan pågå några dagar och brukar försvinna av sig själv efter ett par veckor. Det är viktigt att våga prata om det här tillsammans med sin partner eller någon annan som finns nära. Livet kommer vara upp och nervänt den första tiden och förväntningarna bör ställas därefter. Det är viktigt att få tid att läka och anpassa sig inför den nya livssituationen. Men om känslan inte skulle gå över efter ett par veckor bör en barnmorska eller läkare kontaktas då det kan vara tecken på förlossningsdepression. Vårdpersonal är vana vid att nyförlösta har just de här känslorna och kommer veta hur det ska bemöta dem.

Förlossningsdepression

Under de sex första månaderna efter förlossningen finns en ökad risk för så kallad postnatal depression. Enligt Socialstyrelsen drabbas mellan 8–15 procent av nyförlösta kvinnor. Hälso- och sjukvården erbjuder screening med ett självskattningsformulär (EPDS- Edinburgh Postnatal Depression Scale) för att identifiera depressionsymptom hos nyblivna mammor. Det är ett självskattningsformulär med tio frågor som har utvecklats för att identifiera symptom på förlossningsdepression hos nyförlösta kvinnor. Om behov finns bör mamman remitteras vidare till en psykolog, till en läkare på vårdcentralen eller till psykiatrin. Kontakt tas i vissa fall även med spädbarnsverksamheten och socialtjänsten. Det är viktigt att komma ihåg att tillståndet uppkommer utan viljepåverkan och att med rätt insatser har tillståndet en god prognos.

Under de sex första månaderna efter förlossningen finns en ökad risk för så kallad postnatal depression. Enligt Socialstyrelsen drabbas mellan 8–15 procent av nyförlösta kvinnor.

Läs mer: