Varför är jag inte glad?

Om du känner dig låg och nedstämd efter två veckor så är det viktigt att du tar det på allvar och söker hjälp då det kan vara tecken på postnatal depression, en så kallad förlossningsdepression. Vad är det?

Under de sex första månaderna efter förlossningen sker stora omställningar i din kropp och under den tiden finns en ökad sårbarhet för så kallad postnatal depression, eller förlossningsdepression. Omställningarna är dels fysiska, hormonnivåerna ställer om sig från gravid till icke-gravid. Kroppen ska producera mjölk och samtidigt läka. Dels är omställningarna psykiska, kanske lever du i en parrelation som behöver ställa om sig och lära känna den nya familjemedlemmen. Alltihop sker oftast med för lite sömn. Självklart påverkar detta dig och ditt mående. Inte konstigt att det är så vanligt att känna sig deppig. Har du tidigare haft perioder av nedstämdhet eller är en person som lätt blir känslostyrd finns ytterligare anledning att vara vaksam över ditt mående den här första tiden.

Om du fortsatt känner av den deppighet efter ett par veckor, bör du söka hjälp. I första hand kan du vända dig till din barnmorska och berätta att du inte mår bra. Vårdpersonal är van vid att nyförlösta har just de känslorna och kan hjälpa dig ta reda på vad du behöver.

Enligt Socialstyrelsen drabbar en förlossningsdepression mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor. Hälso- och sjukvården erbjuder screening med ett självskattningsformulär (EPDS- Edinburgh Postnatal Depression Scale) för att identifiera depressionsymptom hos nyblivna mammor. Det innebär i praktiken att du får fylla i ett papper med 10 frågor som är framtagna för att identifiera tecken på förlossningsdepression. Om testet visar att det finns risk för depression, ska du remitteras till en psykolog, till en läkare på vårdcentralen eller till psykiatrin.

Det finns vissa riskfaktorer att drabbas av en förlossningsdepression:

 • Den mest kända riskfaktorn är om du tidigare haft en förlossningsdepression.
 • Om du tidigare varit deprimerad
 • Om du får dåligt stöd från din partner och din omgivning
 • Om du har en ängslig personlighet
 • Svåra livshändelser
 • Om du har svåra PMS-besvär
 • En traumatisk förlossningsupplevelse kan utlösa en depression
 • Problem att etablera amning
 • För lite sömn och återhämtning

Om man har en förlossningsdepression är det vanligt att man:

 • känner sig nedstämd och är extremt trött
 • har svårt att känna glädje inför barnet
 • har skuldkänslor och upplever känslor av hopplöshet
 • får humörsvängningar, har ångest och sömnproblem
  känner stark oro eller till och med panik
 • får svårt att koncentrera sig
 • drar sig tillbaka från familj och vänner
 • får störd aptit

Råd till dig som drabbats:

 • Ta hjälp så att du kan vila.
 • Återhämtning och sömn är din allra första prioritet.
 • Får ovanstående råd inte snabb effekt kan samtalsterapi hjälpa.
 • Du har rätt till sjukpenning när du har föräldrapenning om du är sjuk och din förmåga att vårda barnet är nedsatt med minst 25 procent samt att du har en fastställd sjukpenninggrundande inkomst.

Läs mer:

Kom ihåg!

Det är så viktigt att få hjälp direkt, symptom på depression tenderar att förvärras om du inte får hjälp. Det är också superviktigt att komma ihåg att tillståndet och känslorna uppkommer utan viljepåverkan och att med rätt insatser har du goda möjligheter att snart må bättre. Så tveka inte att söka hjälp!

Här får du hjälp direkt!

Vi har numera ett samarbete med Mindler – en digital tjänst där du inom 24 timmar kan träffa en legitimerad psykolog online via videosamtal. Mindler har ett antal psykologer som är specialiserade just inom förlossningsdepression. Se Mindlers psykolog Kaisa Hopes föreläsning om förlossningsdepression .

Vill du veta mer om hur Mindlers tjänst fungerar läs här.

Logotyp Mindler