Förlossningsförsäkring – är det något nytt?

Men va? Är vi som kvinnor inte försäkrade för om något skulle hända när vi föder barn? Nä. Och faktum är att det är många som inte vet det.

Så här: Fram tills nu har du som kvinna kunnat försäkra din graviditet och ditt barn, men inte din förlossning. Det innebär i praktiken att om du fått en skada som ger bestående men eller kräver eftervård så har du maximalt kunnat få ut en (liten) engångssumma för sveda och värk. Men ingen faktisk hjälp. Faktum är att historiskt har försäkringsbolag konsekvent undantagit förlossningsskador som försäkringsbara skador. Livmodern har helt enkelt inte räknats som en kroppsdel som går att försäkra. Och här föder vi barn och tror att alla skador är lika mycket värda. Att alla muskler är lika mycket värda.

Gravidförsäkring: Gravid Förlossning

Varför är det så här?

Alltså, det finns ju tusen svar. Men vi tror främst att det beror på den tystnadskultur som råder kring det kvinnliga könet, både i samhället, inom sjukvården och i försäkringsbranschen. Vi tror att det saknas insikt och dialog om den födande kvinnokroppen.

Så varför gör vi det här?

För att vi anser att en muskelskada är en muskelskada oavsett var i kroppen den sitter. Återigen, det låter ju självklart, men så har det inte varit fram tills nu och det har tidigare inte funnits något ordentligt försäkringsskydd för kvinnor som ska föda barn. Som försäkringsbolag har vi sett att det finns en tydlig efterfrågan på en specifik förlossningsförsäkring. Det är inte längre tabu att tala om de kroppsliga förändringarna i samband med förlossning, men undersökningar visar att kvinnor känner sig ensamma med sina besvär efter en förlossning och inte vet vart de ska vända sig. Det vill vi hjälpa till att förändra. Dels genom att lansera vår förlossningsförsäkring Gravid Förlossning. Dessutom passar vi på att utöka vår befintliga sjuk- och olycksfallsförsäkring att innefatta förlossningsskador.