Frågor om förlossningsförsäkringen

Vad är det för försäkring vi lanserar egentligen?

 • Det är den första försäkringen i Sverige som erkänner en förlossningsskada som en ersättningsbar skada. Dvs vi gör det möjligt för kvinnor att försäkra sig inför en förlossning. Vår försäkring heter Gravid Förlossning och är en sjukvårdsförsäkring som bland annat täcker in gynekologbesök, resor till och från läkarbesök, operationer mm.

Varför gör vi det här?

 • För att vi anser att en muskelskada är en muskelskada oavsett var i kroppen den sitter. Det låter ju självklart, men så har det inte varit fram tills nu och det har tidigare inte funnits något ordentligt försäkringsskydd för kvinnor som ska föda barn. Som försäkringsbolag har vi sett att det finns en tydlig efterfrågan på en sådan här försäkring. Det är inte längre tabu att tala om de kroppsliga förändringarna i samband med förlossning, men undersökningar visar att kvinnor känner sig ensamma med sina besvär efter en förlossning och inte vet vart de ska vända sig. Det vill vi hjälpa till att förändra. Dels genom att lansera Gravid Förlossning, dels genom att utöka vår befintliga sjuk- och olycksfallsförsäkring att innefatta förlossningsskador.

Hur skiljer sig Gravid Förlossning från andra försäkringar?

 • Det är Sveriges första och enda förlossningsförsäkring. Andra sjukvårdsförsäkringar har hittills undantagit förlossningsskador konsekvent.

Hur definierar vi en förlossningsskada?

 • I det första skedet har vi fokuserat på skador i bäckenbottens mjukdelar som uppkommit i samband med förlossning.

Vad innehåller försäkringen?

 • Försäkringen innehåller gynekologiska besök, reseersättning, operationer vid t ex framfall och urininkontinens, ärrersättning samt engångskostnader vid komplexa skador som privat sjukvård inte tillhandahåller. Läs mer om vad försäkringen innefattar

Erbjuds inte alla kvinnor det här av den offentliga sjukvården?

 • Sjukvården gör ett superbra jobb med de förutsättningar de har men historiskt har inte kvinnans underliv värderats lika högt som andra organ vilket lett till att det finns en del kunskapsluckor inom området. Det är på gång att förändras nu och kvinnor vågar berätta och söka för sina besvär. Det skapar ett högt tryck på svensk sjukvård och därmed brister även vårdgarantin.

Vad innehåller försäkringen inte?

 • När ett försäkringsbolag tar fram en ny försäkring beräknas en risk och till underlag för den beräkningen ligger statistik. I det här fallet från vården. Krasst kan man säga att resultatet av riskbedömningen bestämmer hur mycket försäkringen kommer kosta. I de fall det saknas underlag och statistik över skador kan inte risken mätas och det blir då svårt för försäkringsbolaget att inkludera just den skadan. I vår sjukvårdsförsäkring Gravid Förlossning finns det ett par sådana undantag:
  – Operation för delade magmuskler. Det saknas underlag från vården i dagsläget men vi bevakar utvecklingen noga och hoppas att på sikt kunna inkludera detta.   
  – Skador som uppstått innan man tecknar sin Gravid Förlossning täcks heller inte av försäkringen, så är det med alla försäkringar. Är du därför omföderska och inte var försäkrad med Gravid Förlossning under din första graviditet kommer försäkringen inte täcka framfall, perinealkroppskada eller urininkontinens.

Varför ingår inte magmuskeldelning i försäkringen?

 • Vi hoppas kunna addera den här skadan i försäkringen så fort som möjligt, men i dagsläget saknas tillräckligt med underlag på skadorna för att det ska vara möjligt. Det pågår en utredning som ska fastställa nationella riktlinjer för den här typen av skador, och vi ser fram emot att ta del av resultaten. Vi bevakar detta noga!

Hur länge gäller försäkringen?

 • Försäkringen upphör att gälla sex månader efter förlossningen men du har möjlighet att få en skada åtgärdad inom 19 månader efter förlossningen. Väljer du att avstå operationen eller av medicinska skäl inte kan opereras betalar vi ut en kontantersättning istället.
 • För att få så bra vård och resultat som möjligt är det viktigt att en skada åtgärdas inom en rimlig tid efter att den har uppstått. Vi vill ge dig som kvinna god tid att läka efter förlossningen, vilket kan ta ett tag, och vår bedömning är att om skadorna behöver åtgärdas efter förlossning så är 19 månader en tid som ger god möjlighet att känna efter, läka naturligt och därefter avgöra om man behöver mer vård. Det är alltså vår tidsram för att använda sig av Gravid Förlossning.

Får omföderskor teckna försäkringen?

 • Självklart får omföderskor teckna försäkringen! Dock ser omfattningen lite annorlunda ut, detta på grund av att man kan ha skador som orsakats av tidigare förlossningar som inte omfattas vid nytecknande av Gravid Förlossning. Moment som urininkontinens och framfall är helt borttagna för omföderskor.

Varför skiljer sig försäkringen åt för först- och omföderskor?

 • Vi vet att en graviditet och en förlossning är en stor påfrestning på kvinnokroppen och det kan vara så att man har en försvagad bäckenbotten från tidigare förlossningar som i sin tur ökar risken för framfall och inkontinens. Försäkringen för omföderskor innehåller skydd för nya skador.

Varför är produkten så dyr?

 • Svaret ligger nog i vad vi jämför det med. Förutom ett skydd för din förlossning ingår det även ett ordentligt skydd för barnet, skydd för din partner och ett skydd för medicinsk invaliditet för mamman om hon får bestående besvär. Dessutom övergår försäkringen i en barnförsäkring utan hälsoprövning med en rabatt på 1395 kronor. Försäkringen är därmed den mest omfattande i samband med barnafödande som idag finns på marknaden. En bilförsäkring kostar ungefär detsamma.

Vill Moderna Försäkringar tjäna pengar på kvinnors förlossningsskador?

 • Vi är ett vinstdrivet företag som i slutändan behöver tjäna pengar. Dock har vi valt att med den här försäkringen räkna bort vinstmarginal och hoppas på att gå plus minus noll. Det har vi gjort för att vi tycker det är rimligt att kvinnor ska få snabb expertvård i samband med eventuella förlossningsskador. Det här är vårt sätt att ta det ansvar vi kan i en extremt viktig fråga. Försäkringsbolag har konsekvent undantagit förlossningsskador som en ersättningsbar skada och det ändrar vi nu på.

Varför ingår inte operationer för vissa svåra skador?

 • Det finns vissa skador som är så komplexa att de kräver olika typer av specialistprofessioner inom vården som endast finns tillgängliga inom den offentliga sektorn.

Jag vill ha hjälp NU!!

 • Försäkringen innehåller inga begränsningar i hur snabbt du kan använda den, men vi rekommenderar dig att invänta din efterkontroll och gärna minst sex månader totalt. Det tar tid för kroppen att läka naturligt och för att få en så utförlig utredning som möjligt kan det finnas en vinst i att våga vänta lite.

Läs mer: