Våra vårdgivare

Här kan du läsa lite mer om våra vårdgivare.

Vad är en vårdgivare?

En vårdgivare bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet och kan vara antingen en privat eller offentligt finansierad verksamhet.
Exempel på vårdgivare är landsting, kommun, ett aktiebolag eller en egenföretagare.

Var är en vårdgivare

Vad krävs av vårdgivare?

Alla vårdgivare har ett organisatoriskt ansvar och ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård. Det finns också särskilda regler om vårdgivarens ansvar inom olika områden.

Vårdgivaren ska till exempel

  • ansvara för att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens
  • anmäla verksamheten till vårdgivarregistret
  • se till att verksamheten har ett ledningssystem, det vill säga de rutiner och processer som behövs för att verksamheten ska ha en hög kvalitet
  • se till att det finns rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler
  • utreda och anmäla händelser som kan leda till vårdskador.

För alla former av vård i Sverige kan man enkelt säga att det finns tre olika typer av vårdgivare, landstingsdrivna vårdgivare, kommunala vårdgivare och privata vårdgivare. 

Fönster i vårdrum

Landstingsdrivna och kommunala vårdgivare har den likheten att de båda finansieras med hjälp av skattemedel.

Privata vårdgivare finansierade med skattemedel finns också. Faktum är att en stor del av den vård och omsorg som finansieras med skattemedel utförs av just privata vårdgivare. Det beror på att dessa vårdgivare har slutit ett avtal med landstinget eller kommunen, att bedriva vård i deras namn. Denna form av avtal är inte begränsad till sjukvård, utan förekommer även inom sjukgymnastiken, naprapatin, hos barnavårdscentraler, hos hemtjänsten och på äldreboenden. Det kan till och med handla om en hel vårdcentral eller ett helt sjukhus, som drivs privat men finansieras med skattemedel. Det betyder att du som patient har samma rättigheter när du söker vård hos en av dessa privata vårdgivare som hos en kommunal eller landstingsdriven vårdgivare. Du behöver till exempel inte betala några extra avgifter, och högkostnadsskyddet och frikortet gäller även hos dessa privata vårdgivare.

Privata vårdgivare som du själv betalar för. Det finns även privat vård som inte är offentligt finansierad, och alltså inte har avtal med landstinget eller kommunen. Dessa vårdgivare sätter sina priser själva, vilka du som patient betalar vid ditt besök.

Hur har vi på Moderna Försäkringar valt vilka vårdgivare vi samarbetar med?

Vi har lagt ner ett stort arbete i att hitta privata vårdgivare som erbjuder den allra bästa vården för förlossningsskador.
Här är några av våra viktigaste kriterier för samarbeten med vårdgivare:

  • Kunskap. Att våra vårdgivare har en specifik och stor kunskap inom förlossningsskador.
  • Hög omsättning. Med hög omsättning menar vi att vårdgivaren tar emot ett stort antal patienter varje år, vilket säkerställer att de hela tiden upprätthåller kompetensen för utredning och behandling av förlossningsskador.
  • Helhetstänk. För oss är det mycket viktigt att våra vårdgivare har ett helhetstänk och en övergripande insikt om kvinnokroppen och förlossningsskador. Det innebär att kvinnan står i fokus och att hon är garanterad det bästa omhändertagandet.
  • Kvalitet före kvantitet. Vi har i dagsläget avtal med fem vårdgivare. De har vi handplockat utefter ovanstående kriterier. Våra fem vårdgivare är etablerade i Sveriges storstäder i första hand, men tar emot patienter från hela landet. Vi har valt att samarbeta med dessa fem då de erbjuder både kompetensen och helhetstänke.t Vi arbetar hela tiden med att knyta fler vårdgivare till oss och få en större geografisk spridning, men tummar inte på att säkerställa att du som patient får bästa möjliga vård.
Våra vårdgivare

Våra vårdgivares tjänster

Umeå Stockholm Göteborg Malmö
Aleris Gynekologisk mottagning
Kirurgi
Gynekologisk mottagning
Kirurgi
Gynekologisk mottagning
Kirurgi
Gynekologisk mottagning
Kirurgi
Carlanderska Gynekologisk mottagning
Kirurgi
Gynekologisk mottagning
Cevita Care Gynekologisk mottagning
Kirurgi
Mama Mia Gynekologisk mottagning
Norrlandskliniken Gynekologisk mottagning

Läs mer: