Redaktionen

Eva Jarnhäll

Eva Jarnhäll

Leg. sjuksköterska med specialisering inom operationssjukvård och initiativtagare till Sveriges första förlossningssjukvårdsförsäkring

Eva är mamma till två killar och arbetar sedan tre år tillbaka som medicinsk riskbedömare på Moderna Försäkringar. Eva är i grunden leg. sjuksköterska med specialisering inom operationssjukvård. Det var i sitt yrke som sjuksköterska hon blev djupt engagerad i kvinnohälsa och och medveten om den tystnadskultur som råder kring det kvinnliga underlivet inom vården. När Eva började på Moderna Försäkringar tog hon initiativet till det som idag lanseras som Sveriges första förlossningsvårdsförsäkring. Eva är upphovskvinna, sakkunnig och eldsjäl här på mammastygn.se

Kajsa Ihre

Kajsa Ihre

Copywriter och innehållsansvarig mammastygn.se

Kajsa arbetar på Moderna Försäkringars marknadsavdelning som copywriter. Det är hon som tillsammans med experterna Karin, Eva och Tonje skriver det mesta av materialet på sajten.

Karin Norrbrink

Karin Norrbrink

Barnmorska

Karin Norrbrink är legitimerad sjuksköterska och legitimerad barnmorska. Hon är också certifierad inom träning under och efter graviditet från SAFE Academy.

Karin hjälper oss med sin expertis på området här på mammastygn.se – för det är vi evigt tacksamma!

Karin har arbetat med kvinnor och barn under ca 10 år, först som sjuksköterska sedan som barnmorska. Hon har arbetat inom akutsjukvård för barn, på förlossningsavdelning och barnmorskemottagning. 

Karin har ett stort intresse för vårdkedjan kring kvinnan under livets olika faser. Från preventivmedelsrådgivning och graviditet till förlossning och eftervård. Med sitt intresse för kvinnovård kommer ett stort engagemang och en vilja att hålla sig uppdaterad inom de senaste rönen gällande vården kring kvinnor. 

Karin såg tidigt en brist i vården kring kvinnan efter att hon fött barn (hon har tre) och att många födande kvinnor saknar rådgivning och uppföljning efter att de fött sina barn.
I dag arbetar Karin för ett utveckla vården kring kvinnan och framför allt under den så kallade fjärde trimestern.

Tonje Bunge-Meyer

Tonje Bunge-Meyer

Sjuksköterska

Tonje är en av våra vårdexperter som jobbar med att verifiera innehållet på mammastygn.se.

Hon är 39 år, född och uppvuxen i Lund och bor sedan flera år tillbaka i Vasastan, Stockholm, tillsammans med man och två barn, 10 och 7 år. Tonje jobbade tidigare med PR och kommunikation men efter sin föräldraledighet med två barn skolade hon om sig till sjuksköterska, en livsdröm som hon äntligen fick möjlighet att uppfylla. Idag arbetar hon på barn- och vuxenakuten på Karolinska sjukhuset i Solna.